Sorular | Kayıt alımında çocuğumun hangi kriterlere göre değerlendirmesi yapılacak?

Kayıt alımında çocuğumun hangi kriterlere göre değerlendirmesi yapılacak?

Deneme antrenmanı sonunda yapılacak bir anketle öğrenci adayımız, aşağıdaki kriterlere göre 1-5 arası (yetersiz-çok yeterli) değerlendirmekte ve velisi bilgilendirilmektedir.. İlgili antrenör, anketin duruma göre uygun antrenman grubuna yönlendirme yapmaktadır. Bu kriterler iki ana grupta toplanmaktadır:

 

1)     Genel kriterler: Antrenmandaki gelişim, vücut kontrolü, grup uyumu, çalışmalara adaptasyon, algılama

2)     Motor beceriler ve vücut kontrolü: Komut, sürat, denge, koordinasyon, çeviklik, esneklik, vücut kontrolü

Elbette ki, bir sporcu adayı için tek bir antrenman yeterli değildir. İlerlemenin ve kazanımların daha net yorumlanması için, öğrencinin düzenli bir şekilde en az 1 ay devam etmesi gereklidir.