Sorular | Çocuğum kritik 3-4 yaş grubunda yer alıyor, neler söyleyebilirsiniz?

Çocuğum kritik 3-4 yaş grubunda yer alıyor, neler söyleyebilirsiniz?

Olimpik Akademi olarak, 3-4 yaş aralığındaki miniklerimizin gelişimlerini de takip altına almış bulunmaktayız. Bu yaş grupları oldukça özeldir, çünkü temel motorik beceriler (düşme, kalkma, yuvarlanma, zıplama, dengede kalma vb.) yeni kazanılmaya başlamıştır. Bu nedenle, küçük yaş gruplarına klasik cimnastik antrenmanlarındaki çalışma sistemi doğrudan uygulanabilir değildir. Dolayısıyla, miniklere temel motorik becerilerini geliştirmeye yönelik “survivor parkour” ve eğitici oyun bazlı bir eğitim vermek öncelikli hedefimiz olmaktadır. İlgili program, ekibimizin yönlendirmesiyle birlikte veli gözetiminde gerçekleşir. Çalışma süresiyle orantılı olarak çeviklik ve güç bakımından yeterince ilerleme kaydedildiğinde, öğrenciler klasik antrenmanlara (yetenekleri dahilinde) yönlendirilmeye başlanabilir. Öğrencinin bu adaptasyon süreci içerisindeki diğer bir kazanımı da, salon içerisinde kendisine talimat veren antrenörlerle ve yaşıtlarıyla bulunduğu süre boyunca sosyal anlamda da gelişmeye başlamasıdır. Böylelikle ilerideki muhtemel grup çalışmaları için gereken “sporcu disiplini”nin de temeli verilmeye başlanmış olur.

Bu kategoriye dahil miniklerimiz, salonumuzda bulundukları süreyi her ne kadar oyun havasında geçiriyor olsalar dahi, çabuk sıkılıp yorulmaktadırlar. Ortamın son derece renkli, çeşitli, çocukların ilgisini cezbedecek cinsten ve enerjik olması, dikkatlerinin tek bir noktaya odaklanmamasına neden olur. Bu durumun yaşandığı adaptasyon sürecini öğrenciyi sıkmadan atlatabilmenin tek yolu, ebeveynin de çocuğu hakkındaki kişiliksel kestirimlerine bakılarak, uygun sıklıklarda günübirlik antrenman metodu uygulanmasıdır. Böylece, miniğin hem antrenmanı özlemesini sağlayarak hem de onu sıkmayacak aralıklarla bunu yaparak, günübirlik antrenman zamanları kararlaştırılır ve denge kurulmaya çalışılır. Öğrencinin ortam içerisindeki hal ve hareketleri, aktivitede aile bireylerine duyduğu ihtiyaç derecesi, ailesi dışında kalan kişilere tepkisi ve hareket etmeye gösterdiği yatkınlık gibi unsurlar, hep veli ve antrenörün gözetimi altında bulundurulur. Uyum kaydedilebilmiş ise, haftada tek seans metodu uygulanmasına geçilir.