Sorular | Cimnastik alt yapı (başlangıç) grupları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cimnastik alt yapı (başlangıç) grupları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Televizyonlarda ya da uluslararası yarışmalarda izlediğimiz aklımızın alamayacağı hareketleri çeşitli aletlerde yapan genç kız ve erkekleri hepimiz biliriz hayranlıkla izleriz. Adeta yerçekimine meydan okurcasına yapılan hareketler bizi şaşkına çevirir. Esneklik, güç, kondüsyon, sıkılık, estetik görünüm cimnastiğin içerisinde yer alır.

Cimnastik branşı çok küçük yaşlarda başlar. Çocuklar 4-5 yaş itibariyle cimnastiğe adım atarlar. Profesyonel anlamda sporcu olabilecek öğrenciler yeteneklerine göre ayrılarak antrenmanlara başlarlar. Yeteneklerine göre üstün performans gösteren öğrenciler kendi aralarında tekrar elenerek en yetenekli sporculara ulaşılır. Dönem dönem yapılan yarışmalara ferdi ya da takım halinde katılarak performanslarını devam ettirirler. 

Bir de cimnastiği alt yapı olarak alan, spora bir başlangıç olarak başlayan öğrenciler vardır. Başlangıç grubundakiler, 10 kişilik gruplar halinde antrenmanlara başlarlar. Bilinmektedir ki cimnastik bütün sporların alt yapısını oluşturmaktadır. Cimnastik alt yapısını alan sporcular diğer branşlarda üstün başarı elde etmektedirler. Cimnastik sayesinde çocuklar özgüven oluşturma, kendini gerçekleştirme sosyal statü kazanma,başarma, başarılı olma, vücudunu tanıma, kas koordinasyonu sağlama, beceri vb. birçok kazanımı geliştirir.

Alt yapı hobi grubu olarak başlayan öğrenciler temel cimnastik yürüyüşleriyle antrenmanlara başlarlar. Genel ısınma ve esneklik çalışmalarıyla antrenmana başlanır. İkinci safha olarak cimnastik aletleriyle temel duruş, tutuş, salınım, kuvvet, sıçrama çalışmaları ile başlar hareketlerin başlangıç aşamaları öğrencilere verilir. 

Yapılan tekrarlarla öğrenciler aletlerde basit hareketlerden başlayarak ileri seviye hareketlere geçerler. Öğrenciler seviyelerine göre hareketlere başlarlar. Her öğrencinin kendine göre öğrenme hızı ve yeteneği vardır. Asıl olan yetenek ve algılamadır. 

Cimnastik, yüksek algılama, zeka ve becerinin bir bütünüdür. Antrenmanlar aracılığıyla çocukların fiziksel ve ruhsal yapılarında oldukça büyük değişmeler ve gelişmeler meydana gelmektedir.

Son aşama olarak kondüsyon ve eğitsel oyunlarla antrenman bitirilir. Kondüsyon çalışmalarının içerisinde karın kasları, sırt kasları, kol ve omuz kasları, bacak kasları, el-pençe kasları gelişmektedir. Vücut bir bütün halindedir. Dolayısıyla bütün kas grupları kuvvetlenmek zorundadır. Hareketler birbirini tamamlamaktadır. 

Eğitsel oyunlarla da temel motorik özellikler gelişmekte hem eğlence hem de gizli öğrenme gerçekleşmektedir. Günümüzde ev içinde yetişen çocuklar sokakta oyun oynayamaz haldedir. Her yerin beton yığını olduğu çevremizde çocukların oyun alanları kalmamıştır, dolayısıyla çocukların gelişimleri yavaşlamaktadır. Biz de bu eksikliği tamamlayarak öğrencilerin deşarj olmasını sağlayıp antrenmanlarımızı tamamlıyoruz.

Yapılan bu çalışmalarla çocukların kas ve iskelet yapılarında gözle görülür değişimler olur. Belirli bir temel eğitimden sonra öğrenciler yeteneklerine göre farklı branşlara yönlendirilir. Cimnastik branşında yetenekli olan öğrenciler antrenmanlarına devam ederler. Antrenmanlar esnasında öğrenciler disipline olmayı,sosyalleşmeyi, paylaşmayı, rakip olmayı, yenmeyi,yenilmeyi, sıraya geçmeyi, sırasını korumayı, kendini ifade etmeyi öğrenir ve vücudunu tanır. 

Öğrenciler spor ahlakını, beslenme alışkanlıklarını ve ahlaki değerlerini antrenörlerin ve ailelerin ortak çalışmalarıyla geliştirirler. Bizim için aslolan spor ahlakını aşılamak ve bu ahlak çerçevesinde Atatürk İlkelerine bağlı gençler yetiştirmektir. Amacımız nezih bir ortamda çocuklarımıza hizmet etmek bir aile ortamı oluşturup spor ahlakına sıkı sıkı sarılan gençler yetiştirmektir. Toplumu tehtit eden kötü alışkanlıklardan uzak tutup, onları spor etrafında toplayıp, sporun evrenselliğini benimseterek topluma yararlı bireyler kazandırmaktır. 
Aynı zamanda musabık sporcular yetiştirip, ülke adına başarılar kazandırmaktır.

Toplumun bu konularda bilincinin gelişmesiyle, sosyal alanlar ve sosyal faaliyetler artmaktadır. Umut ediyoruz ki halkımız bu bilinçle, çocuklarına daha akılcı yaklaşacak ve daha doğru tercihler yapacaktır.