Makaleler | Okul öncesi eğitim neden önemlidir ve kriterleri nelerdir?

Okul öncesi eğitim neden önemlidir ve kriterleri nelerdir?

Eğitimin en önemli amaçlarından biri bireyin içinde bulunduğu ortama dengeli bir şekilde uyum sağlamasını gerçekleştirmesidir. Bu uyumun sağlanmasına esas olacak sağlam temellerin okul öncesi eğitim döneminde atılması gerektiği tartışılmaz bir gerçektir. Bu bakımdan eğitim ihtiyacımızın önemli, öncelikli ve ağırlıklı bölümü olan ve eğitim sistemimizin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitimi ülkemizin geleceği bakımından hayati bir önem taşımaktadır. Okul öncesi eğitim; 0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre imkânları sağlayan, onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçiminde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan, temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan bir eğitim sürecidir.
     Toplumsal gelişim açısından bakıldığında çocuğun bireysel yeteneklerine, ilgi, ihtiyaç ve gelişim düzeylerine uygun hazırlanan programlar aracılığıyla sunulan etkinliklerde; grup içine katılmasında, sağlıklı ilişkiler kurmasında, günlük yaşantı içinde gerekli kuralları öğrenerek temel alışkanlıklar kazanmasında, sağlıklı ilişkiler kurmasında, günlük yaşantı içinde gerekli kuralları öğrenerek temel alışkanlıkları kazanmasında, kendine ve başkalarına olumlu tavır geliştirmesinde okul öncesi eğitim önemli rol oynar. Bu etkinliklerle çocuklar ayrıca paylaşma, işbirliği, yardımlaşma, dayanışma gibi sosyal becerileri de kazanır.
     0-6 yaş çocukları, okul öncesi eğitimin döneminde yer alan çocuklar olarak adlandırılır. Bu dönemdeki çocukların bulunduğu eğitim ortam, çocukların ailesi dışında en fazla zaman geçireceği ortamdır. Eğitim ortamının nitelikleri çocukların okul, öğretmen, arkadaş gibi diğer unsurlarla olan etkileşim ve uyumunda önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu yüzden okulların fiziksel donanımı eğitim ortamının nitelikleri açısından çok önemlidir. Binanın iç ve dış yapısı, sınıf içi düzenlemeleri, kullanılan materyalleri okul öncesi dönem çocukların gelişim özellikleri dikkat edilerek seçilmelidir. Kurumlar fiziksel olanakları dışında öğretmen ve diğer personelleri ile de farklılık yaratmalıdır. Düzenlenen hizmet içi eğitimlerle yenilikleri takip edip, kendilerini geliştiren, araştırmayı seven teşvik eden sorunlara çağdaş ve modern çözümler üreten, çocuklara iyi model olan yaratıcı, sevecen, sabırlı personel yapısına sahip olmalıdır.