Makaleler | Çocuk ve Bilgisayar

Çocuk ve Bilgisayar

Eğitimin temelinde, yaşayarak öğrenme ve çocukların ilgi duydukları alanlara yönelmelerini sağlamak yatmaktadır. Bilgisayarla eğitim, çocukların ilgi duydukları pek çok alan için fırsat yaratmaktadır. Erken çocukluk döneminde çocukların gelişimlerine uygun hazırlanan eğitim programları, çocukların zihinsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmektedir. Erken çocukluk döneminde iyi hazırlanmış bir eğitim programı içerisinde yer alan bilgisayar eğitimi, zihinsel gelişimde, dil gelişiminde sözlü ve sözsüz yeteneklerin gelişiminde, el becerilerin gelişiminde, problem çözme becerisinin gelişiminde ve uzun süre hatırlama becerisinin gelişiminde etkili olmaktadır. Bilgisayar sayesinde çocukların yaratıcılıkları ve eleştirel düşünceleri gelişmekte, çocuklar birbiriyle iletişim kurmakta ve amaca ulaşmak için birlikte çalışabilmektedir. 

Bilgisayarın kullanılmasında önemli bir noktada çocukların bilgisayarla nasıl çalışacağı konusudur. Ebeveynler ve eğitimciler bilgisayar eğitimine başlamadan önce bilgisayarın konulduğu yere dikkat etmeliler. Bilgisayar hareketin az olduğu yere konulmalı, kabloları çocukların ulaşamayacağı yerde olmalıdır. Seçilen bilgisayar programlarında çocukların gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun nesne, ses ve görüntüler kullanılmalıdır. Çocuklara başarılı yaşantılar sunmalı ve programda ödüllere yer verilmelidir.

Erken çocukluk eğitiminde oyun önemli olduğu için bilgisayar destekli öğretim programlarının oyun şeklinde hazırlanması programın etkililiğini arttırmaktadır. Çocuklar bilgisayarla çalışırken eğitimciler ve ebeveynler rehberlik etmek için yanlarında olmalılar.  Bilgisayar ve televizyon doğru kullanıldığında çocuklara zengin yaşantılar sunar ancak bunun için daima bir yetişkin tarafından kontrol altında kullanılmalıdır. Bilgisayar kullanımı belirli bir süre ile sınırlandırılmalıdır. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da iyi alışkanlıklar kazandırmak için iyi modeller oluşturmalıyız.