Makaleler | 1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi

1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi

Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ve Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı işbirliği ile Beden Eğitimi ve Spor Alanında bir ilk olan 1. Çocuk ve Spor Kongresine ev sahipliği yapmıştır. 19- 21 nisan 2010 tarihleri arasında düzenlenen kongreye yerli katılımcıların yanısıra alanlarında kendilerini ispatlamış çok sayıda bilim adamı davetli konuşmacı olarak katılmıştır.

Onursal Başkanlar :
Dr. Suat İ. Günsel
Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü

Prof. Dr. Uğur Erdener
Hacettepe Üniversitesi Rektörü

Kemal Dürüst
KKTC Milli Eğitim ve Spor Bakanı

Başkan:
Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş -Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Danışma ve Organizasyon Kurulu :
•Prof. Dr. Ümit Hassan - Rektör, Yakın Doğu Üniversitesi
•İrfan S. Günsel - Mütevelli Heyeti Başkanı, Yakın Doğu Üniversitesi
•Prof. Dr. Şenol Bektaş - Rektör Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesi
•Prof. Dr. Fahreddin M. Sadıkoğlu - Rektör Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesi
•Prof. Dr. İhsan Çalış - Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Yakın Doğu Üniversitesi
•Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar - Eczacılık Fakültesi Dekanı, Yakın Doğu Üniversitesi
•Prof. Dr. Gamze Mocan Kuzey - Tıp Fakültesi Dekanı, Yakın Doğu Üniversitesi
•Prof. Dr. Ersan Ersoy- Dekan, Diş Hekimliği Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi
•Prof. Dr. Sevinç Yücecan - Sağlık Bilimleri Dekanı & Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı, YDÜ
•Prof. Dr. Aysel Yontar - Bilgi & Belge Yönetimi Bölüm Başkanı, Yakın Doğu Üniversitesi
•Doç. Dr. Cem Birol - Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Yakın Doğu Üniversitesi
•Doç. Dr. Şahin Ahmedov - Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü, Yakın Doğu Üniversitesi
•Doç. Dr. Cevdet Tınazcı - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı, YDÜ
•Doç. Dr. Hasan Selçuk - Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı, Yakın Doğu Üniversitesi
•Yrd. Doç. Dr. Nazım Burgul - Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, YDÜ
•Yrd. Doç. Dr. Gökçe Keçeci Şekeroğlu - Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı, YDÜ
•Dr. Hasan Ulaş Yavuz - Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi, YDÜ
•Hakan Atamtürk - Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Müdürü, Yakın Doğu Üniversitesi
•Ahmet Savaşan - Dorana Turizm Müdürü
•Tuncer Kutluhan - Genel Hizmetler ve Yurtlar Genel Müdürü, Yakın Doğu Üniversitesi
•Tümer Garip - Büyük kütüphane Müdürü, Yakın Doğu Üniversitesi
•Fatma Akmergiz- Dorana Turizm

Sekreterya :
•Doç. Dr. Cevdet Tınazcı - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı, YDÜ
•Uzman Deniz Erdağ - Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi, YDÜ
•Uzman Figen Yaman Lesinger- Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi, YDÜ

Bilim Kurulu :
•Caner Açıkada (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye) (Başkan)
•Figen Altay (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
•Neil Armstrong (Exeter Üniversitesi, İngiltere)
•Alper Aşçı (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
•Hülya Aşçı (Başkent Üniversitesi, Türkiye)
•Perican Bayar (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
•Yeşim Bulca (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
•Nefise Bulgu (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
•Haydar Demirel (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
•Gıyasettin Demirhan (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
•Emin Ergen (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
•Ulrich Hartmann (Münih Teknik Üniversitesi, Almanya)
•Tahir Hazır (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
•Canan Koca (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
•Ziya Koruç (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
•Fabio Pigozzi (Roma Üniversitesi, İtalya)
•Willem Van Mechelen (VU Üniversitesi, Hollanda)
•Peter Spitzenpfeil (TU Munih Üniversitesi, Almanya)
•Margot Talbot (ICSSPE, İngiltere)
•David Paul (Idaho Üniversitesi, ABD)
•Mike McNamee (Swansea University, İskoçya)
•Deborah Tennehil (İrlanda)
•Eddy van Brach (Fransa)
•Hüsrev Turnagöl (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
•Perican Bayar (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
•Atilla Erdemli (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)
•Kamil Özer (Çanakkale 18 Ekim Üniversitesi, Türkiye)
•İbrahim Yıldıran (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
•Levent İnce (ÖDTÜ Üniversitesi, Türkiye)
•Haydar Demirel (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
•Ali Murat Zergeroğlu (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
•Hilal Mocan ( Çocuk Sağlık Merkezi, Türkiye)

Spor değişik şekillerde yapılan fiziksel bir aktivitedir ve spor aktivitelerine katılım, çocukların bedensel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişimine katkıda bulunur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca spor, aynı zamanda her çocuğun sahip olması gereken evrensel bir hak olarak kabul edilmektedir.

Günümüzde “çocuk eğitimi”, “çocuk sağlığı” ve “çocuklar için spor” arasındaki ilişkilerin incelenmesini konu alan araştırmalarda belli bir artış eğilimi gözlenmektedir. Dünyada yapılan çeşitli araştırmalar, bedensel aktivitelerin ve sporun çocuklar için çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Sözü edilen aktiviteler, çocukların sadece sağlıklı gelişmelerine değil, aynı zamanda bedensel, zihinsel, psikolojik sosyal ve sağlık açılardan gelişmelerine de katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan, yetersiz fiziksel egzersiz, kötü beslenme alışkanlıkları ve teknolojik eğilimlere bağlı olarak yaşam tarzındaki değişmeler, genel çocuk sağlığı açısından birçok sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle anne-babalar, öğretmenler, antrenörler ve kamu otoriteleri, çocukların erken yaşlardan itibaren spor aktivitelerine katılmaları konusunda onlara yardımcı olmalı ve onları özendirmelidirler.

1988’de kurulan ve bugüne kadar çeşitli uluslararası toplantıları başarıyla düzenleme konusunda zengin bir birikime ve mükemmel altyapı olanaklarına sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi, böyle önemli bir uluslararası kongreye ev sahipliği yapmaktan onur duymaktadır.

Kongrenin genel amacı, dünyanın farklı ülkelerindeki ilgili profesyonelleri ve uygulayıcıları bir araya getirerek “çocuklar için spor” konusunun çok disiplinli özelliklerine ilişkin görüşlerin paylaşılmasına imkân verecek bir ortam sağlamaktır.

Kongrenin başlıca amaçları şunlardır:

Bilimcilerin ve uzmanların çocuklar için spor konusundaki ortak sorunları ve son gelişmeleri tartışmaları ve paylaşmaları için uluslararası bir platform sağlamak,

Dünyadaki farklı ülkelerin ilgili profesyonellerini ve uygulayıcılarını, çocuklar için spor konusunun çok disiplinli özellikleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya getirmek,

Karar vericilerin ve halkın, çocuklar için beden eğitiminin ve sporun önemi konusundaki anlayışlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Kongrede 34 davetli konuşmacı (21 Türkiye, 2 İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İskoçya, İran, İtalya, Fransa, İrlanda) ve 162 bildiri (Sözel ve Poster) sunulmuştur.