Kayıt Şartları

ÜCRETLERİMİZ ve KAYIT KABULÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME (2022 YILI)

1) Aidat artışları her sene yıl başında uygulanır.

2) Çalışmalarımız haftada iki gün olmak üzere, her bir seans 1.5 saattir.

3) Haftada iki gün (normal kayıt) aidatımız (8 ders başına) 400 TL'dir.

4) Haftada tek gün (sadece 3-4 yaş grubu için 4 ders başına) antrenmanımız vardır.

5) Deneme antrenmanları/günübirlik antrenman ücretlidir.

6) Her kesin kayıtta, tek sefere mahsus olmak üzere  forma-çanta-tayt ücreti alınır.

7) Kardeş olarak gelen öğrencilerimizde, kardeşlerden biri aidatımızdan 330 TL olarak faydalanır.

8) Kurumumuzdan kaynaklanmadığı sürece, telafi antrenmanımız yoktur.

2020 YILI KAYIT VE KABUL KOŞULLARIMIZ - ÜCRET DETAYLARIMIZ

5 yaş ve üzeri öğrenciler için deneme (tek sefere mahsus olmak üzere) ve 3-4 yaş aralığı için günübirlik antrenman ücreti 50 TL’dir. Nadiren, 5 yaş ve üzeri için (yönetimle görüşme yapılmak suretiyle) haftada tek seans öğrenci alımı da olabilmektedir.

Aidat 8 seans (her seans 90 dk ve haftada iki gün) üzerinden ücretlendirilmekte olup, bedeli 400 TL’dir. Aidatın ödenmesi, 4 haftayı doldurup, sonraki haftayı müteakiben gerçekleştirilir. Velilerimizin kayıt bürosuyla devamlı iletişim halinde olarak, ödemelerini takip ederek geciktirmemelerini ve özel halleri tarafımıza bildirmelerini önemle rica ederiz.

Öğrencinin durumundan kaynaklı ders kaçırılması halinde telafi antrenmanı kesinlikle yapılmamaktadır (özel durumlarda ve uzun süreli ara vermeler durumunda yönetim önceden bilgilendirildiği takdirde duruma karşılıklı iyi niyet çerçevesinde çözüm üretilebilmektedir). Ayrıca, yönetimle görüşülmeden öğrencinin değişik antrenman saatlerine keyfi olarak katılım göstermesi mümkün değildir. Bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, özel günler ve resmi tatiller halinde, Kulübümüz yönetiminden kaynaklı ders iptalleri telafi edilecektir. Bu tür dönemlere ilişkin duyuruların salonlarımızda yer alan panolardan veya sekreteryadan bilgi alınarak düzenli olarak takip edilmesini tavsiye ederiz.

Kesin kayıt yaptırıldığında tek sefere mahsus olarak forma-çanta ücreti alınır. Ayrıca, öğrencinin kaydının doğru biçimde tutulabilmesi ve muhtemel karışıklıkların önüne geçmek adına bir adet vesikalık fotoğraf ve çocuğun çalışmalarda hayatını tehlikeye sokacak  ciddi bir sağlık engeli bulunmadığına dair sağlık raporu istenir. Bunun yanında, antrenöre de böyle durumların varlığı halinde bizzat veli tarafından sözlü olarak bilgilendirme yapılması zorunludur. Aksi takdirde (taahhütname uyarınca) sorumluluk tamamen veliye aittir.