Sorular | Ritmik Cimnastik Nedir?

Ritmik Cimnastik Nedir?

Ritmik jimnastik, bale ve atletik hareketlerin müzik eşiliğinde yapıldığı bir branştır..

» Çocuğun Jimnastikte Seçeceği Dala Nasıl Karar Verilir
» Çocuklar Jimnastiğe Hangi Yaşlarda Başlayabilir
» Çocuğun Jimnastiğe Yeteneği Olduğu Nasıl Anlaşılır
» Jimnastik Dalları Nelerdir
» Artistik Jimnastik Nedir

Ritmik jimnastik sadece kadınlara hitap eden olimpik bir branştır. Ritmik jimnastikte bale ve atletik hareketler müzik eşiliğinde yapılmaktadır. Esnekliğin ön planda olması sebebiyle son derece görsel bir spor dalıdır. Ritmik jimnastikte çember, ip, labut top ve kurdele aletleri kullanılır.

Bu spor dalı çocuklarda fiziki ve ruhsal gelişimi olumlu yönde etkilemektedir. Çocukların özellikle okul öncesi dönemde bu almaları özgüven kazanmayı, erken yaşta olgunlaşmayı, paylaşmayı, araç ve gereç kullanımını öğrenmelerini sağlamaktadır. Fiziksel olarak da esneklik kazanma, el ve ayak koordinasyonlarını geliştirme ve bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanma ritmik jimnastiğin sağladığı avantajlar arasındadır.