Sorular | Artistik Jimnastik Nedir?

Artistik Jimnastik Nedir?

Artistik jimnastik çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri açısından oldukça faydalı bir branştır..

Artistik jimnastik hem kız hem de erkeklere hitap eden olimpik bir branştır. Artistik jimnastiğe başlama yaşı en erken 3, en geç 6 `dır. Tüm spor dallarının temelini oluşturan artistik jimnastik çocukların sosyal gelişimleri için oldukça faydalı bir spor dalıdır.

Çocukların özgüvenleri, bireysel olarak hareket edebilmeleri, paylaşmayı öğrenmeleri, erken yaşta olgunlaşmaları artistik jimnastiğin psikososyal faydaları arasındadır. Fiziksel olarak da esneklik kazanma, beden terbiyesi alarak bedenlerine hakim olmayı öğrenme,el ayak koordinasyonu sağlama artistik jimnastiğin fiziksel faydaları arasındadır. Ayrıca özellikle okul öncesi dönemde bedensel ve zihinsel gelişim açısında da oldukça faydalıdır.